طرح های فروش پیام کوتاه پارسیان

پیامک پارسیان طرح های فروش پیام کوتاه پارسیان

طرح های فروش پیام کوتاه پارسیان

طرح های فروش مرکز خدمات اینترنتی پیام کوتاه پارسیان

۱- بسته های پیشنهادی ( خط اختصاصی + تعرفه ارسال + امکانات پنل ) متناسب با نیازهای شما تدوین شده است و خرید هر بسته با مجموعه امکاناتش مقرون به صرفه تر از خرید خط و فعال کردن امکانات ویژه به پنل رایگان شرکت است .

۲- هزینه دریافت پیامک رایگان می باشد

۳- بازگشت اعتبار پیامک های نرسیده در تمام اپراتورها ۱۰۰۰,۲۰۰۰,۳۰۰۰,۵۰۰۰ فعال می باشد

۴- در صورت نیاز، سرویسهای جانبی دیگری به بسته ها می تواند افزوده شود ، و مابه التفاوت آن دریافت خواهد شد

۵- تعرفه ارسال در هر دو پنل sms1.smsparsian.com و sms.smsparsian.com در پنل معمولی از ۱۲۰ تا ۷۵ ریال و در پنل پیشرفته از ۱۰۵ تا ۷۵ ریال می باشد

۶- در صورت افزایش میزان شارژ اولیه حساب کاربری تعرفه ارسال هر پیامک کاهش خواهد یافت ، همچنین تخفیف در بهای تمام شده هر طرح با کاهش امکانات و تغییر خط امکان پذیر می باشد

۷- قیمت خطوط با ارقام کمتر باید استعلام گردد.

۸-لازم به ذکر است به هر یک از طرح های زیر بر اساس خط خریداری شده از ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ پیامک هدیه رایگان تعلق می گیرد.

طرح

خط

هر پیامک

دموی پنل

بهاء (ریال)

اشتراکی
۰۱خطوط اشتراکی ۱۰۰۰۹,۳۰۰۰۵۰۵ ,۲۰۰۰۱۴۵کمتر از ۱۲sms.smsparsian.com۲۰۰٫۰۰۰
۰۲خطوط اشتراکی ۱۰۰۰۹,۵۰۰۰۵۱۵ ,۳۰۰۰۵۰۵,۲۰۰۰۱۴۵کمتر از ۱۰٫۵sms.smsparsian.com۵۰۰٫۰۰۰
۰۳خطوط اشتراکی ۱۰۰۰۹,۵۰۰۰۱۴۵ ,۳۰۰۰۵۰۵,۲۰۰۰۱۴۵کمتر از۹تومانsms.smsparsian.com۷۵۰٫۰۰۰
۵۰۰۰
۵۰۰۰۱۴۱خط ۱۴ رقمی ۵۰۰۰کمتر از ۱۲sms.smsparsian.com۳۵۰٫۰۰۰
۵۰۰۰۱۴۲خط ۱۴ رقمی ۵۰۰۰کمتر از ۱۰٫۵sms.smsparsian.com۵۵۰٫۰۰۰
۵۰۰۰۱۴۳خط ۱۴ رقمی ۵۰۰۰کمتر از ۱۲sms1.smsparsian.com۴۰۰٫۰۰۰
۵۰۰۰۱۴۴خط ۱۴ رقمی ۵۰۰۰کمتر از ۱۰٫۵sms1.smsparsian.com۶۰۰٫۰۰۰
۵۰۰۰۱۳۱خط ۱۳ رقمی ۵۰۰۰کمتر از ۱۲sms.smsparsian.com

یا sms1.smsparsian.com

۶۵۰٫۰۰۰
۵۰۰۰۱۳۲خط ۱۳ رقمی ۵۰۰۰کمتر از ۱۰٫۵sms.smsparsian.com

یا sms1.smsparsian.com

۸۵۰٫۰۰۰
۵۰۰۰۱۲۱خط ۱۲ رقمی ۵۰۰۰کمتر از ۱۲sms.smsparsian.com

یا sms1.smsparsian.com

۹۵۰٫۰۰۰
۵۰۰۰۱۲۲خط ۱۲ رقمی ۵۰۰۰کمتر از ۱۰٫۵sms.smsparsian.com

یا sms1.smsparsian.com

۱,۱۵۰٫۰۰۰
۵۰۰۰۱۱۱خط ۱۱ رقمی ۵۰۰۰کمتر از ۱۲sms.smsparsian.com

یا sms1.smsparsian.com

۱,۲۵۰٫۰۰۰
۵۰۰۰۱۱۲خط ۱۱ رقمی ۵۰۰۰کمتر از ۱۰٫۵sms.smsparsian.com

یا sms1.smsparsian.com

۱,۴۵۰٫۰۰۰
۵۰۰۰۱۰۱خط ۱۰ رقمی ۵۰۰۰کمتر از ۱۲sms.smsparsian.com

یا sms1.smsparsian.com

۱,۶۵۰٫۰۰۰
۵۰۰۰۱۰۲خط ۱۰ رقمی ۵۰۰۰کمتر از ۱۰٫۵sms.smsparsian.com

یا sms1.smsparsian.com

۱,۸۵۰٫۰۰۰
۵۰۰۰۹۱خط ۹ رقمی ۵۰۰۰کمتر از ۱۲sms.smsparsian.com

یا sms1.smsparsian.com

۱,۹۵۰٫۰۰۰
۵۰۰۰۹۲خط ۹ رقمی ۵۰۰۰کمتر از ۱۰٫۵smsparsian.ir یا sms1.smsparsian.com۲,۲۵۰٫۰۰۰
۵۰۰۰۸۱خط ۸ رقمی ۵۰۰۰کمتر از ۱۲sms.smsparsian.com

یا sms1.smsparsian.com

+۶,۲۵۰٫۰۰۰
۵۰۰۰۸۲خط ۸ رقمی ۵۰۰۰کمتر از ۱۰٫۵sms.smsparsian.com

یا sms1.smsparsian.com

+۶,۷۵۰٫۰۰۰
۱۰۰۰
۱۰۰۰۱۴۱خط ۱۴ رقمی ۱۰۰۰کمتر از ۱۲smsparsian.ir۳۵۰٫۰۰۰
۱۰۰۰۱۴۲خط ۱۴ رقمی ۱۰۰۰کمتر از ۱۲sms.smsparsian.com

یا sms1.smsparsian.com

۴۵۰٫۰۰۰
۱۰۰۰۱۴۳خط ۱۴ رقمی ۱۰۰۰کمتر از ۱۰٫۵sms.smsparsian.com

یا sms1.smsparsian.com

۷۵۰٫۰۰۰
۱۰۰۰۱۳۱خط ۱۳ رقمی ۱۰۰۰کمتر از ۱۲sms.smsparsian.com

یا sms1.smsparsian.com

۷۰۰٫۰۰۰
۱۰۰۰۱۳۲خط ۱۳ رقمی ۱۰۰۰کمتر از ۱۲sms.smsparsian.com

یا sms1.smsparsian.com

۸۵۰٫۰۰۰
۱۰۰۰۱۳۳خط ۱۳ رقمی ۱۰۰۰کمتر از ۱۰٫۵sms.smsparsian.com

یا sms1.smsparsian.com

۱٫۰۵۰٫۰۰۰
۱۰۰۰۱۲۱خط ۱۲ رقمی ۱۰۰۰کمتر از ۱۲smsparsian.ir۹۵۰٫۰۰۰
۱۰۰۰۱۲۲خط ۱۲ رقمی ۱۰۰۰کمتر از ۱۲sms.smsparsian.com

یا sms1.smsparsian.com

۱٫۴۵۰٫۰۰۰
۱۰۰۰۱۲۳خط ۱۲ رقمی ۱۰۰۰کمتر از ۱۰٫۵sms.smsparsian.com

یا sms1.smsparsian.com

۱٫۶۵۰٫۰۰۰
۱۰۰۰۱۱۱خط ۱۱ رقمی ۱۰۰۰کمتر از ۱۲smsparsian.ir۱٫۷۰۰٫۰۰۰
۱۰۰۰۱۱۲خط ۱۱ رقمی ۱۰۰۰کمتر از ۱۲sms.smsparsian.com

یا sms1.smsparsian.com

۲٫۳۵۰٫۰۰۰
۱۰۰۰۱۱۳خط ۱۱ رقمی ۱۰۰۰کمتر از ۱۰٫۵sms.smsparsian.com

یا sms1.smsparsian.com

۲٫۵۵۰٫۰۰۰
۱۰۰۰۱۰۱خط ۱۰ رقمی ۱۰۰۰کمتر از ۱۲smsparsian.ir۲٫۰۰۰٫۰۰۰
۱۰۰۰۱۰۲خط ۱۰ رقمی ۱۰۰۰کمتر از ۱۲sms.smsparsian.com

یا sms1.smsparsian.com

۳٫۲۵۰٫۰۰۰
۱۰۰۰۱۰۳خط ۱۰ رقمی ۱۰۰۰کمتر از ۱۰٫۵sms.smsparsian.com

یا sms1.smsparsian.com

۳٫۵۵۰٫۰۰۰
۱۰۰۰۹۱خط ۹ رقمی ۱۰۰۰کمتر از ۱۲smsparsian.ir۲٫۴۰۰٫۰۰۰
۱۰۰۰۹۲خط ۹ رقمی ۱۰۰۰کمتر از ۱۲sms.smsparsian.com

یا sms1.smsparsian.com

۳٫۹۵۰٫۰۰۰
۱۰۰۰۹۳خط ۹ رقمی ۱۰۰۰کمتر از ۱۰٫۵sms.smsparsian.com

یا sms1.smsparsian.com

۴٫۲۵۰٫۰۰۰
۱۰۰۰۸۱خط ۸ رقمی ۱۰۰۰کمتر از ۱۲smsparsian.ir۴٫۰۰۰٫۰۰۰
۱۰۰۰۸۲خط ۸ رقمی ۱۰۰۰کمتر از ۱۲smsparsian.ir یا sms1.smsparsian.com۵٫۹۵۰٫۰۰۰
۱۰۰۰۸۳خط ۸ رقمی ۱۰۰۰کمتر از ۱۰٫۵sms.smsparsian.com

یا sms1.smsparsian.com

۶٫۲۵۰٫۰۰۰
۱۰۰۰۷۱خط ۷ رقمی ۱۰۰۰کمتر از ۱۲smsparsian.ir۳۱٫۰۰۰٫۰۰۰
۱۰۰۰۷۲خط ۷ رقمی ۱۰۰۰کمتر از ۱۲sms.smsparsian.com

یا sms1.smsparsian.com

۳۲٫۵۰۰٫۰۰۰
۱۰۰۰۷۳خط ۷ رقمی ۱۰۰۰کمتر از ۱۰٫۵sms.smsparsian.com

یا sms1.smsparsian.com

۳۳٫۰۰۰٫۰۰۰
۱۰۰۰۶۱خط ۶ رقمی ۱۰۰۰کمتر از ۱۲smsparsian.ir۵۷٫۵۰۰٫۰۰۰
۱۰۰۰۶۲خط ۶ رقمی ۱۰۰۰کمتر از ۱۲sms.smsparsian.com

یا sms1.smsparsian.com

۵۸٫۵۰۰٫۰۰۰
۱۰۰۰۶۳خط ۶ رقمی ۱۰۰۰کمتر از ۱۰٫۵sms.smsparsian.com

یا sms1.smsparsian.com

۵۹٫۰۰۰٫۰۰۰
۳۰۰۰
۳۰۰۰۱۴۱خط ۱۴ رقمی ۳۰۰۰کمتر از ۱۲sms.smsparsian.com۳۵۰٫۰۰۰
۳۰۰۰۱۴۲خط ۱۴ رقمی ۳۰۰۰کمتر از ۱۰٫۵sms.smsparsian.com۵۵۰٫۰۰۰
۳۰۰۰۱۴۳خط ۱۴ رقمی ۳۰۰۰کمتر از ۱۲sms1.smsparsian.com۴۵۰٫۰۰۰
۳۰۰۰۱۴۴خط ۱۴ رقمی ۳۰۰۰کمتر از ۱۰٫۵sms1.smsparsian.com۷۵۰٫۰۰۰
۳۰۰۰۱۲۱خط ۱۲ رقمی ۳۰۰۰کمتر از ۱۲sms.smsparsian.com۱٫۰۵۰٫۰۰۰
۳۰۰۰۱۲۲خط ۱۲ رقمی ۳۰۰۰کمتر از ۱۰٫۵sms.smsparsian.com۱٫۳۵۰٫۰۰۰
۳۰۰۰۱۲۳خط ۱۲ رقمی ۳۰۰۰کمتر از ۱۲sms1.smsparsian.com۱٫۴۵۰٫۰۰۰
۳۰۰۰۱۲۴خط ۱۲ رقمی ۳۰۰۰کمتر از ۱۰٫۵sms1.smsparsian.com۱٫۶۵۰٫۰۰۰
۳۰۰۰۱۰۱خط ۱۰ رقمی ۳۰۰۰کمتر از ۱۲sms.smsparsian.com۱٫۷۵۰٫۰۰۰
۳۰۰۰۱۰۲خط ۱۰ رقمی ۳۰۰۰کمتر از ۱۰٫۵sms.smsparsian.com۱٫۹۵۰٫۰۰۰
۳۰۰۰۱۰۳خط ۱۰ رقمی ۳۰۰۰کمتر از ۱۲sms1.smsparsian.com۱٫۸۵۰٫۰۰۰
۳۰۰۰۱۰۴خط ۱۰ رقمی ۳۰۰۰کمتر از ۱۰٫۵sms1.smsparsian.com۲٫۰۵۰٫۰۰۰
۳۰۰۰۸۱خط ۸ رقمی ۳۰۰۰کمتر از ۱۲sms.smsparsian.comتوافقی
۳۰۰۰۸۲خط ۸ رقمی ۳۰۰۰کمتر از ۱۰٫۵sms.smsparsian.comتوافقی
۰۲۱
۰۲۱۱خط ۰۲۱کمتر از ۱۲sms.smsparsian.com۶۵۰٫۰۰۰
۰۲۱۲خط ۰۲۱کمتر از ۱۰٫۵sms.smsparsian.com۹۵۰٫۰۰۰
۲۰۰۰
۲۰۰۰۱۲۱خط ۱۲ رقمی ۲۰۰۰کمتر از ۱۲sms1.smsparsian.com۱٫۲۰۰٫۰۰۰
۲۰۰۰۱۲۱خط ۱۲ رقمی ۲۰۰۰کمتر از ۱۰٫۵sms1.smsparsian.com۱٫۶۰۰٫۰۰۰
۲۰۰۰۱۰۱خط ۱۰ رقمی ۲۰۰۰کمتر از ۱۲sms1.smsparsian.com۱٫۷۰۰٫۰۰۰
۲۰۰۰۱۰۱خط ۱۰ رقمی ۲۰۰۰کمتر از ۱۰٫۵sms1.smsparsian.com۲٫۰۰۰٫۰۰۰