پشتیبانی و فروش : 09382722934 - 09151043872 ایمیل : Info@smsparsian.com

طرح های فروش پیامک پارسیان

پیامک پارسیان طرح های فروش پیامک پارسیان

طرح های فروش پیامک پارسیان

طرح های فروش پیامک پارسیان

۱- بسته های پیشنهادی ( هر بسته ترکیبی از خط اختصاصی + تعرفه ارسال + امکانات پنل است ) متناسب با نیازهای شما تدوین شده است و خرید هر بسته با امکانات و خط آن بسته ،  مقرون به صرفه تر از خرید خط و فعال کردن امکانات ویژه به پنل رایگان سامانه پیام کوتاه پارسیان است .

۲- دریافت پیامک رایگان می باشد و هیچ هزینه ای ندارد.

۳- بازگشت اعتبار پیامک های نرسیده در تمام اپراتورها ۱۰۰۰,۲۰۰۰,۳۰۰۰,۵۰۰۰ فعال می باشد.

۴- در صورت نیاز  ، امکانات و سرویسهای جانبی دیگر  ، به بسته خریداری شده ، افزوده می شود  و مابه التفاوت آن دریافت خواهد شد.

۵- تعرفه ارسال در هر دو پنل sms1.smsparsian.com و sms.smsparsian.com در سطح معمولی از ۱۲۵ تا ۷۵ ریال و در سطح پیشرفته از ۱۰۵ تا ۷۵ ریال می باشد.

۶- در صورت خریداری شارژ بیشتر ، تعرفه ارسال هر پیامک کاهش خواهد یافت ، همچنین امکان خرید و  اضافه کردن خط اختصاصی جدید یا امکانات پنل به طرح خریداری شده امکان پذیر می باشد.

۷- قیمت خطوط با ارقام کمتر از ۱۰ رقم باید استعلام گردد.

۸-لازم به ذکر است پنل شماره ۲ و خطوط خریداری شده نیاز به تمدید سالیانه نداشته و مادامی که از سوی اپراتورهای اصلی بابت تمدید سالیانه هزینه ای مطالبه نشود ، ما نیز هیچی هزینه در سر رسید های سالیانه از کاربران عزیز دریافت نخواهیم کرد .

۹- خطوط خریداری شده بنام مشتری ثبت شده و مالک و مسئول آن خواهد بود و در صورت عدم رضایت از خدمات سامانه پیام کوتاه پارسیان ، می تواند بدون پرداخت هیچ هزینه ای به ما آن را به هر شرکت و نماینده ای منتقل کند .

۱۰- در صورتیکه که قصد خرید خط اختصاصی شامل شماره تلفن همراه تان ( مانند ۱۰۰۰۹۱۵۱۰۴۳۸۷۲ یا ۵۰۰۹۳۸۲۷۲۲۹۳۴ ) را دارید ، می بایست یکی از طرح های ۱۰۰۰۱۴۱ یا ۵۰۰۰۱۴۱ را در فرم خرید اینترنتی  انتخاب کنید .

۱۱- تعرفه ارسال هر پیامک در جدول زیر به تومان می باشد .

طرح

خط

تعرفه ارسال

دموی پنل

بهاء (ریال)

طرح های اشتراکی خدماتی
۰۱خطوط اشتراکی ۱۰۰۰۹,۳۰۰۰۵۰۵ ,۲۰۰۰۱۴۵کمتر از ۱۲/۵sms.smsparsian.com۲۵۰٫۰۰۰
۰۲خطوط اشتراکی ۱۰۰۰۹,۵۰۰۰۵۱۵ ,۳۰۰۰۵۰۵,۲۰۰۰۱۴۵کمتر از ۱۲/۵sms.smsparsian.com۵۵۰٫۰۰۰
۰۳خطوط اشتراکی ۱۰۰۰۹,۵۰۰۰۱۴۵ ,۳۰۰۰۵۰۵,۲۰۰۰۱۴۵کمتر از۱۰/۵sms.smsparsian.com۹۵۰٫۰۰۰
۵۰۰۰شامل خط اختصاصی با پیش شماره ۵۰۰۰
۵۰۰۰۱۴۱خط ۱۴ رقمی ۵۰۰۰کمتر از ۱۲sms.smsparsian.com۳۵۰٫۰۰۰
۵۰۰۰۱۴۲خط ۱۴ رقمی ۵۰۰۰کمتر از ۱۰٫۵sms.smsparsian.com۵۵۰٫۰۰۰
۵۰۰۰۱۴۳خط ۱۴ رقمی ۵۰۰۰کمتر از ۱۲sms1.smsparsian.com۴۰۰٫۰۰۰
۵۰۰۰۱۴۴خط ۱۴ رقمی ۵۰۰۰کمتر از ۱۰٫۵sms1.smsparsian.com۶۰۰٫۰۰۰
۵۰۰۰۱۳۱خط ۱۳ رقمی ۵۰۰۰کمتر از ۱۲sms.smsparsian.com

یا sms1.smsparsian.com

۶۵۰٫۰۰۰
۵۰۰۰۱۳۲خط ۱۳ رقمی ۵۰۰۰کمتر از ۱۰٫۵sms.smsparsian.com

یا sms1.smsparsian.com

۸۵۰٫۰۰۰
۵۰۰۰۱۲۱خط ۱۲ رقمی ۵۰۰۰کمتر از ۱۲sms.smsparsian.com

یا sms1.smsparsian.com

۹۵۰٫۰۰۰
۵۰۰۰۱۲۲خط ۱۲ رقمی ۵۰۰۰کمتر از ۱۰٫۵sms.smsparsian.com

یا sms1.smsparsian.com

۱,۱۵۰٫۰۰۰
۵۰۰۰۱۱۱خط ۱۱ رقمی ۵۰۰۰کمتر از ۱۲sms.smsparsian.com

یا sms1.smsparsian.com

۱,۲۵۰٫۰۰۰
۵۰۰۰۱۱۲خط ۱۱ رقمی ۵۰۰۰کمتر از ۱۰٫۵sms.smsparsian.com

یا sms1.smsparsian.com

۱,۴۵۰٫۰۰۰
۵۰۰۰۱۰۱خط ۱۰ رقمی ۵۰۰۰کمتر از ۱۲sms.smsparsian.com

یا sms1.smsparsian.com

۱,۶۵۰٫۰۰۰
۵۰۰۰۱۰۲خط ۱۰ رقمی ۵۰۰۰کمتر از ۱۰٫۵sms.smsparsian.com

یا sms1.smsparsian.com

۱,۸۵۰٫۰۰۰
۵۰۰۰۹۱خط ۹ رقمی ۵۰۰۰کمتر از ۱۲sms.smsparsian.com

یا sms1.smsparsian.com

۱,۹۵۰٫۰۰۰
۵۰۰۰۹۲خط ۹ رقمی ۵۰۰۰کمتر از ۱۰٫۵smsparsian.ir یا sms1.smsparsian.com۲,۲۵۰٫۰۰۰
۵۰۰۰۸۱خط ۸ رقمی ۵۰۰۰کمتر از ۱۲sms.smsparsian.com

یا sms1.smsparsian.com

+۶,۲۵۰٫۰۰۰
۵۰۰۰۸۲خط ۸ رقمی ۵۰۰۰کمتر از ۱۰٫۵sms.smsparsian.com

یا sms1.smsparsian.com

+۶,۷۵۰٫۰۰۰
۱۰۰۰شامل خط اختصاصی با پیش شماره ۱۰۰۰
۱۰۰۰۱۴۱خط ۱۴ رقمی ۱۰۰۰کمتر از ۱۲sms.smsparsian.com۳۵۰٫۰۰۰
۱۰۰۰۱۴۲خط ۱۴ رقمی ۱۰۰۰کمتر از ۱۲sms.smsparsian.com

یا sms1.smsparsian.com

۴۵۰٫۰۰۰
۱۰۰۰۱۴۳خط ۱۴ رقمی ۱۰۰۰کمتر از ۱۰٫۵sms.smsparsian.com

یا sms1.smsparsian.com

۷۵۰٫۰۰۰
۱۰۰۰۱۳۱خط ۱۳ رقمی ۱۰۰۰کمتر از ۱۲sms.smsparsian.com

یا sms1.smsparsian.com

۷۰۰٫۰۰۰
۱۰۰۰۱۳۲خط ۱۳ رقمی ۱۰۰۰کمتر از ۱۲sms.smsparsian.com

یا sms1.smsparsian.com

۸۵۰٫۰۰۰
۱۰۰۰۱۳۳خط ۱۳ رقمی ۱۰۰۰کمتر از ۱۰٫۵sms.smsparsian.com

یا sms1.smsparsian.com

۱٫۰۵۰٫۰۰۰
۱۰۰۰۱۲۱خط ۱۲ رقمی ۱۰۰۰کمتر از ۱۲smsparsian.ir۹۵۰٫۰۰۰
۱۰۰۰۱۲۲خط ۱۲ رقمی ۱۰۰۰کمتر از ۱۲sms.smsparsian.com

یا sms1.smsparsian.com

۱٫۴۵۰٫۰۰۰
۱۰۰۰۱۲۳خط ۱۲ رقمی ۱۰۰۰کمتر از ۱۰٫۵sms.smsparsian.com

یا sms1.smsparsian.com

۱٫۶۵۰٫۰۰۰
۱۰۰۰۱۱۱خط ۱۱ رقمی ۱۰۰۰کمتر از ۱۲smsparsian.ir۱٫۷۰۰٫۰۰۰
۱۰۰۰۱۱۲خط ۱۱ رقمی ۱۰۰۰کمتر از ۱۲sms.smsparsian.com

یا sms1.smsparsian.com

۲٫۳۵۰٫۰۰۰
۱۰۰۰۱۱۳خط ۱۱ رقمی ۱۰۰۰کمتر از ۱۰٫۵sms.smsparsian.com

یا sms1.smsparsian.com

۲٫۵۵۰٫۰۰۰
۱۰۰۰۱۰۱خط ۱۰ رقمی ۱۰۰۰کمتر از ۱۲smsparsian.ir۲٫۰۰۰٫۰۰۰
۱۰۰۰۱۰۲خط ۱۰ رقمی ۱۰۰۰کمتر از ۱۲sms.smsparsian.com

یا sms1.smsparsian.com

۳٫۲۵۰٫۰۰۰
۱۰۰۰۱۰۳خط ۱۰ رقمی ۱۰۰۰کمتر از ۱۰٫۵sms.smsparsian.com

یا sms1.smsparsian.com

۳٫۵۵۰٫۰۰۰
۱۰۰۰۹۱خط ۹ رقمی ۱۰۰۰کمتر از ۱۲smsparsian.ir۲٫۴۰۰٫۰۰۰
۱۰۰۰۹۲خط ۹ رقمی ۱۰۰۰کمتر از ۱۲sms.smsparsian.com

یا sms1.smsparsian.com

۳٫۹۵۰٫۰۰۰
۱۰۰۰۹۳خط ۹ رقمی ۱۰۰۰کمتر از ۱۰٫۵sms.smsparsian.com

یا sms1.smsparsian.com

۴٫۲۵۰٫۰۰۰
۱۰۰۰۸۱خط ۸ رقمی ۱۰۰۰کمتر از ۱۲smsparsian.ir۴٫۰۰۰٫۰۰۰
۱۰۰۰۸۲خط ۸ رقمی ۱۰۰۰کمتر از ۱۲smsparsian.ir یا sms1.smsparsian.com۵٫۹۵۰٫۰۰۰
۱۰۰۰۸۳خط ۸ رقمی ۱۰۰۰کمتر از ۱۰٫۵sms.smsparsian.com

یا sms1.smsparsian.com

۶٫۲۵۰٫۰۰۰
۱۰۰۰۷۱خط ۷ رقمی ۱۰۰۰کمتر از ۱۲smsparsian.ir۳۱٫۰۰۰٫۰۰۰
۱۰۰۰۷۲خط ۷ رقمی ۱۰۰۰کمتر از ۱۲sms.smsparsian.com

یا sms1.smsparsian.com

۳۲٫۵۰۰٫۰۰۰
۱۰۰۰۷۳خط ۷ رقمی ۱۰۰۰کمتر از ۱۰٫۵sms.smsparsian.com

یا sms1.smsparsian.com

۳۳٫۰۰۰٫۰۰۰
۱۰۰۰۶۱خط ۶ رقمی ۱۰۰۰کمتر از ۱۲smsparsian.ir۵۷٫۵۰۰٫۰۰۰
۱۰۰۰۶۲خط ۶ رقمی ۱۰۰۰کمتر از ۱۲sms.smsparsian.com

یا sms1.smsparsian.com

۵۸٫۵۰۰٫۰۰۰
۱۰۰۰۶۳خط ۶ رقمی ۱۰۰۰کمتر از ۱۰٫۵sms.smsparsian.com

یا sms1.smsparsian.com

۵۹٫۰۰۰٫۰۰۰
۳۰۰۰شامل خط اختصاصی با پیش شماره ۳۰۰۰
۳۰۰۰۱۴۱خط ۱۴ رقمی ۳۰۰۰کمتر از ۱۲sms.smsparsian.com۳۵۰٫۰۰۰
۳۰۰۰۱۴۲خط ۱۴ رقمی ۳۰۰۰کمتر از ۱۰٫۵sms.smsparsian.com۵۵۰٫۰۰۰
۳۰۰۰۱۴۳خط ۱۴ رقمی ۳۰۰۰کمتر از ۱۲sms1.smsparsian.com۴۵۰٫۰۰۰
۳۰۰۰۱۴۴خط ۱۴ رقمی ۳۰۰۰کمتر از ۱۰٫۵sms1.smsparsian.com۷۵۰٫۰۰۰
۳۰۰۰۱۲۱خط ۱۲ رقمی ۳۰۰۰کمتر از ۱۲sms.smsparsian.com۱٫۰۵۰٫۰۰۰
۳۰۰۰۱۲۲خط ۱۲ رقمی ۳۰۰۰کمتر از ۱۰٫۵sms.smsparsian.com۱٫۳۵۰٫۰۰۰
۳۰۰۰۱۲۳خط ۱۲ رقمی ۳۰۰۰کمتر از ۱۲sms1.smsparsian.com۱٫۴۵۰٫۰۰۰
۳۰۰۰۱۲۴خط ۱۲ رقمی ۳۰۰۰کمتر از ۱۰٫۵sms1.smsparsian.com۱٫۶۵۰٫۰۰۰
۳۰۰۰۱۰۱خط ۱۰ رقمی ۳۰۰۰کمتر از ۱۲sms.smsparsian.com۱٫۷۵۰٫۰۰۰
۳۰۰۰۱۰۲خط ۱۰ رقمی ۳۰۰۰کمتر از ۱۰٫۵sms.smsparsian.com۱٫۹۵۰٫۰۰۰
۳۰۰۰۱۰۳خط ۱۰ رقمی ۳۰۰۰کمتر از ۱۲sms1.smsparsian.com۱٫۸۵۰٫۰۰۰
۳۰۰۰۱۰۴خط ۱۰ رقمی ۳۰۰۰کمتر از ۱۰٫۵sms1.smsparsian.com۲٫۰۵۰٫۰۰۰
۳۰۰۰۸۱خط ۸ رقمی ۳۰۰۰کمتر از ۱۲sms.smsparsian.comتوافقی
۳۰۰۰۸۲خط ۸ رقمی ۳۰۰۰کمتر از ۱۰٫۵sms.smsparsian.comتوافقی
۰۲۱شامل خط اختصاصی با پیش شماره ۰۲۱
۰۲۱۱خط ۰۲۱کمتر از ۱۲sms.smsparsian.com۶۵۰٫۰۰۰
۰۲۱۲خط ۰۲۱کمتر از ۱۰٫۵sms.smsparsian.com۹۵۰٫۰۰۰
۲۰۰۰شامل خط اختصاصی با پیش شماره ۲۰۰۰
۲۰۰۰۱۲۱خط ۱۲ رقمی ۲۰۰۰کمتر از ۱۲sms1.smsparsian.com۱٫۲۰۰٫۰۰۰
۲۰۰۰۱۲۱خط ۱۲ رقمی ۲۰۰۰کمتر از ۱۰٫۵sms1.smsparsian.com۱٫۶۰۰٫۰۰۰
۲۰۰۰۱۰۱خط ۱۰ رقمی ۲۰۰۰کمتر از ۱۲sms1.smsparsian.com۱٫۷۰۰٫۰۰۰
۲۰۰۰۱۰۱خط ۱۰ رقمی ۲۰۰۰کمتر از ۱۰٫۵sms1.smsparsian.com۲٫۰۰۰٫۰۰۰

طراحی شده برای پیامک پارسیان
هرگونه کپی برداری از تمام یا بخشی از محتوی این سایت بدون ذکر نام و لینک منبع ممنوع بوده و پیگرد قانونی خواهد داشت.