05135222146 و 09382722934 و 09151043872 Info@smsparsian.com

طرح های فروش پیام کوتاه پارسیان

پیامک پارسیان smsparsian طرح های فروش طرح های فروش پیام کوتاه پارسیان
طرح های فروش پیام کوتاه پارسیان

طرح های فروش

طرح های فروش پیام کوتاه پارسیان

طرح های فروش مرکز خدمات اینترنتی پیام کوتاه پارسیان

۱- بسته های پیشنهادی ( خط اختصاصی + تعرفه ارسال + امکانات پنل ) متناسب با نیازهای شما تدوین شده است و خرید هر بسته با مجموعه امکاناتش مقرون به صرفه تر از خرید خط و فعال کردن امکانات ویژه به پنل رایگان شرکت است .

۲- هزینه دریافت پیامک رایگان می باشد

۳- بازگشت اعتبار پیامک های نرسیده در تمام اپراتورها ۱۰۰۰,۲۰۰۰,۳۰۰۰,۵۰۰۰ فعال می باشد

۴- در صورت نیاز، سرویسهای جانبی دیگری به بسته ها می تواند افزوده شود ، و مابه التفاوت آن دریافت خواهد شد

۵- تعرفه ارسال در هر دو پنل smsparsian.ir و sms.smsparsian.com در پنل معمولی از ۱۲۰ تا ۷۵ ریال و در پنل پیشرفته از ۱۰۵ تا ۷۵ ریال می باشد

۶- در صورت افزایش میزان شارژ اولیه حساب کاربری تعرفه ارسال هر پیامک کاهش خواهد یافت ، همچنین تخفیف در بهای تمام شده هر طرح با کاهش امکانات و تغییر خط امکان پذیر می باشد

۷- قیمت خطوط با ارقام کمتر باید استعلام گردد.

۸-لازم به ذکر است به هر یک از طرح های زیر بر اساس خط خریداری شده از ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ پیامک هدیه رایگان تعلق می گیرد.

طرح

خط

هر پیامک

دموی پنل

بهاء (ریال)

اشتراکی
۰۱خطوط اشتراکی ۱۰۰۰۹,۳۰۰۰۵۰۵ ,۲۰۰۰۱۴۵کمتر از ۱۲smsparsian.ir۲۰۰٫۰۰۰
۰۲خطوط اشتراکی ۱۰۰۰۹,۵۰۰۰۵۱۵ ,۳۰۰۰۵۰۵,۲۰۰۰۱۴۵کمتر از ۱۰٫۵smsparsian.ir۵۰۰٫۰۰۰
۰۳خطوط اشتراکی ۱۰۰۰۹,۵۰۰۰۱۴۵ ,۳۰۰۰۵۰۵,۲۰۰۰۱۴۵کمتر از۹تومانsmsparsian.ir۷۵۰٫۰۰۰
۵۰۰۰
۵۰۰۰۱۴۱خط ۱۴ رقمی ۵۰۰۰کمتر از ۱۲smsparsian.ir۳۵۰٫۰۰۰
۵۰۰۰۱۴۲خط ۱۴ رقمی ۵۰۰۰کمتر از ۱۰٫۵smsparsian.ir۵۵۰٫۰۰۰
۵۰۰۰۱۴۳خط ۱۴ رقمی ۵۰۰۰کمتر از ۱۲sms.smsparsian.com۴۰۰٫۰۰۰
۵۰۰۰۱۴۴خط ۱۴ رقمی ۵۰۰۰کمتر از ۱۰٫۵sms.smsparsian.com۶۰۰٫۰۰۰
۵۰۰۰۱۳۱خط ۱۳ رقمی ۵۰۰۰کمتر از ۱۲smsparsian.ir یا sms.smsparsian.com۶۵۰٫۰۰۰
۵۰۰۰۱۳۲خط ۱۳ رقمی ۵۰۰۰کمتر از ۱۰٫۵smsparsian.ir یا sms.smsparsian.com۸۵۰٫۰۰۰
۵۰۰۰۱۲۱خط ۱۲ رقمی ۵۰۰۰کمتر از ۱۲smsparsian.ir یا sms.smsparsian.com۹۵۰٫۰۰۰
۵۰۰۰۱۲۲خط ۱۲ رقمی ۵۰۰۰کمتر از ۱۰٫۵smsparsian.ir یا sms.smsparsian.com۱,۱۵۰٫۰۰۰
۵۰۰۰۱۱۱خط ۱۱ رقمی ۵۰۰۰کمتر از ۱۲smsparsian.ir یا sms.smsparsian.com۱,۲۵۰٫۰۰۰
۵۰۰۰۱۱۲خط ۱۱ رقمی ۵۰۰۰کمتر از ۱۰٫۵smsparsian.ir یا sms.smsparsian.com۱,۴۵۰٫۰۰۰
۵۰۰۰۱۰۱خط ۱۰ رقمی ۵۰۰۰کمتر از ۱۲smsparsian.ir یا sms.smsparsian.com۱,۶۵۰٫۰۰۰
۵۰۰۰۱۰۲خط ۱۰ رقمی ۵۰۰۰کمتر از ۱۰٫۵smsparsian.ir یا sms.smsparsian.com۱,۸۵۰٫۰۰۰
۵۰۰۰۹۱خط ۹ رقمی ۵۰۰۰کمتر از ۱۲smsparsian.ir یا sms.smsparsian.com۱,۹۵۰٫۰۰۰
۵۰۰۰۹۲خط ۹ رقمی ۵۰۰۰کمتر از ۱۰٫۵smsparsian.ir یا sms.smsparsian.com۲,۲۵۰٫۰۰۰
۵۰۰۰۸۱خط ۸ رقمی ۵۰۰۰کمتر از ۱۲smsparsian.ir یا sms.smsparsian.com+۶,۲۵۰٫۰۰۰
۵۰۰۰۸۲خط ۸ رقمی ۵۰۰۰کمتر از ۱۰٫۵smsparsian.ir یا sms.smsparsian.com+۶,۷۵۰٫۰۰۰
۱۰۰۰
۱۰۰۰۱۴۱خط ۱۴ رقمی ۱۰۰۰کمتر از ۱۲smsparsian.ir۳۵۰٫۰۰۰
۱۰۰۰۱۴۲خط ۱۴ رقمی ۱۰۰۰کمتر از ۱۲smsparsian.ir یا sms.smsparsian.com۴۵۰٫۰۰۰
۱۰۰۰۱۴۳خط ۱۴ رقمی ۱۰۰۰کمتر از ۱۰٫۵smsparsian.ir یا sms.smsparsian.com۷۵۰٫۰۰۰
۱۰۰۰۱۳۱خط ۱۳ رقمی ۱۰۰۰کمتر از ۱۲smsparsian.ir۷۰۰٫۰۰۰
۱۰۰۰۱۳۲خط ۱۳ رقمی ۱۰۰۰کمتر از ۱۲smsparsian.ir یا sms.smsparsian.com۸۵۰٫۰۰۰
۱۰۰۰۱۳۳خط ۱۳ رقمی ۱۰۰۰کمتر از ۱۰٫۵smsparsian.ir یا sms.smsparsian.com۱٫۰۵۰٫۰۰۰
۱۰۰۰۱۲۱خط ۱۲ رقمی ۱۰۰۰کمتر از ۱۲smsparsian.ir۹۵۰٫۰۰۰
۱۰۰۰۱۲۲خط ۱۲ رقمی ۱۰۰۰کمتر از ۱۲smsparsian.ir یا sms.smsparsian.com۱٫۴۵۰٫۰۰۰
۱۰۰۰۱۲۳خط ۱۲ رقمی ۱۰۰۰کمتر از ۱۰٫۵smsparsian.ir یا sms.smsparsian.com۱٫۶۵۰٫۰۰۰
۱۰۰۰۱۱۱خط ۱۱ رقمی ۱۰۰۰کمتر از ۱۲smsparsian.ir۱٫۷۰۰٫۰۰۰
۱۰۰۰۱۱۲خط ۱۱ رقمی ۱۰۰۰کمتر از ۱۲smsparsian.ir یا sms.smsparsian.com۲٫۳۵۰٫۰۰۰
۱۰۰۰۱۱۳خط ۱۱ رقمی ۱۰۰۰کمتر از ۱۰٫۵smsparsian.ir یا sms.smsparsian.com۲٫۵۵۰٫۰۰۰
۱۰۰۰۱۰۱خط ۱۰ رقمی ۱۰۰۰کمتر از ۱۲smsparsian.ir۲٫۰۰۰٫۰۰۰
۱۰۰۰۱۰۲خط ۱۰ رقمی ۱۰۰۰کمتر از ۱۲smsparsian.ir یا sms.smsparsian.com۳٫۲۵۰٫۰۰۰
۱۰۰۰۱۰۳خط ۱۰ رقمی ۱۰۰۰کمتر از ۱۰٫۵smsparsian.ir یا sms.smsparsian.com۳٫۵۵۰٫۰۰۰
۱۰۰۰۹۱خط ۹ رقمی ۱۰۰۰کمتر از ۱۲smsparsian.ir۲٫۴۰۰٫۰۰۰
۱۰۰۰۹۲خط ۹ رقمی ۱۰۰۰کمتر از ۱۲smsparsian.ir یا sms.smsparsian.com۳٫۹۵۰٫۰۰۰
۱۰۰۰۹۳خط ۹ رقمی ۱۰۰۰کمتر از ۱۰٫۵smsparsian.ir یا sms.smsparsian.com۴٫۲۵۰٫۰۰۰
۱۰۰۰۸۱خط ۸ رقمی ۱۰۰۰کمتر از ۱۲smsparsian.ir۴٫۰۰۰٫۰۰۰
۱۰۰۰۸۲خط ۸ رقمی ۱۰۰۰کمتر از ۱۲smsparsian.ir یا sms.smsparsian.com۵٫۹۵۰٫۰۰۰
۱۰۰۰۸۳خط ۸ رقمی ۱۰۰۰کمتر از ۱۰٫۵smsparsian.ir یا sms.smsparsian.com۶٫۲۵۰٫۰۰۰
۱۰۰۰۷۱خط ۷ رقمی ۱۰۰۰کمتر از ۱۲smsparsian.ir۳۱٫۰۰۰٫۰۰۰
۱۰۰۰۷۲خط ۷ رقمی ۱۰۰۰کمتر از ۱۲smsparsian.ir یا sms.smsparsian.com۳۲٫۵۰۰٫۰۰۰
۱۰۰۰۷۳خط ۷ رقمی ۱۰۰۰کمتر از ۱۰٫۵smsparsian.ir یا sms.smsparsian.com۳۳٫۰۰۰٫۰۰۰
۱۰۰۰۶۱خط ۶ رقمی ۱۰۰۰کمتر از ۱۲smsparsian.ir۵۷٫۵۰۰٫۰۰۰
۱۰۰۰۶۲خط ۶ رقمی ۱۰۰۰کمتر از ۱۲smsparsian.ir یا sms.smsparsian.com۵۸٫۵۰۰٫۰۰۰
۱۰۰۰۶۳خط ۶ رقمی ۱۰۰۰کمتر از ۱۰٫۵smsparsian.ir یا sms.smsparsian.com۵۹٫۰۰۰٫۰۰۰
۳۰۰۰
۳۰۰۰۱۴۱خط ۱۴ رقمی ۳۰۰۰کمتر از ۱۲smsparsian.ir۳۵۰٫۰۰۰
۳۰۰۰۱۴۲خط ۱۴ رقمی ۳۰۰۰کمتر از ۱۰٫۵smsparsian.ir۵۵۰٫۰۰۰
۳۰۰۰۱۴۳خط ۱۴ رقمی ۳۰۰۰کمتر از ۱۲sms.smsparsian.com۴۵۰٫۰۰۰
۳۰۰۰۱۴۴خط ۱۴ رقمی ۳۰۰۰کمتر از ۱۰٫۵sms.smsparsian.com۷۵۰٫۰۰۰
۳۰۰۰۱۲۱خط ۱۲ رقمی ۳۰۰۰کمتر از ۱۲smsparsian.ir۱٫۰۵۰٫۰۰۰
۳۰۰۰۱۲۲خط ۱۲ رقمی ۳۰۰۰کمتر از ۱۰٫۵smsparsian.ir۱٫۳۵۰٫۰۰۰
۳۰۰۰۱۲۳خط ۱۲ رقمی ۳۰۰۰کمتر از ۱۲sms.smsparsian.com۱٫۴۵۰٫۰۰۰
۳۰۰۰۱۲۴خط ۱۲ رقمی ۳۰۰۰کمتر از ۱۰٫۵sms.smsparsian.com۱٫۶۵۰٫۰۰۰
۳۰۰۰۱۰۱خط ۱۰ رقمی ۳۰۰۰کمتر از ۱۲smsparsian.ir۱٫۷۵۰٫۰۰۰
۳۰۰۰۱۰۲خط ۱۰ رقمی ۳۰۰۰کمتر از ۱۰٫۵smsparsian.ir۱٫۹۵۰٫۰۰۰
۳۰۰۰۱۰۳خط ۱۰ رقمی ۳۰۰۰کمتر از ۱۲sms.smsparsian.com۱٫۸۵۰٫۰۰۰
۳۰۰۰۱۰۴خط ۱۰ رقمی ۳۰۰۰کمتر از ۱۰٫۵sms.smsparsian.com۲٫۰۵۰٫۰۰۰
۳۰۰۰۸۱خط ۸ رقمی ۳۰۰۰کمتر از ۱۲smsparsian.irتوافقی
۳۰۰۰۸۲خط ۸ رقمی ۳۰۰۰کمتر از ۱۰٫۵smsparsian.irتوافقی
۰۲۱
۰۲۱۱خط ۰۲۱کمتر از ۱۲smsparsian.ir۶۵۰٫۰۰۰
۰۲۱۲خط ۰۲۱کمتر از ۱۰٫۵smsparsian.ir۹۵۰٫۰۰۰
۲۰۰۰
۲۰۰۰۱۲۱خط ۱۲ رقمی ۲۰۰۰کمتر از ۱۲sms.smsparsian.com۱٫۲۰۰٫۰۰۰
۲۰۰۰۱۲۱خط ۱۲ رقمی ۲۰۰۰کمتر از ۱۰٫۵sms.smsparsian.com۱٫۶۰۰٫۰۰۰
۲۰۰۰۱۰۱خط ۱۰ رقمی ۲۰۰۰کمتر از ۱۲sms.smsparsian.com۱٫۷۰۰٫۰۰۰
۲۰۰۰۱۰۱خط ۱۰ رقمی ۲۰۰۰کمتر از ۱۰٫۵sms.smsparsian.com۲٫۰۰۰٫۰۰۰

برچسب , , , ,

نوشته شده توسط admin

http://www.smsparsian.com/

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.